1. Mgr. František Lukl, MPA

„Kyjov, zdravé a bezpečné město pro všechny generace.“

Kyjov je má srdcová záležitost, nejen proto, že jsem se narodil v Kyjovské nemocnici, o kterou stojí za to bojovat, ale především je to půvabné místo pro život. Prožívám tu ty nejkrásnější chvíle. Roky dětství mi kromě mých nejbližších zkrášlovaly momenty v Základní umělecké škole a národopisném souboru.

Více

2. Ing. Marie Gustyová

„Kyjov – město pro všechny generace.“

Strávila jsem v Kyjově celý svůj život, znám radosti i starosti Kyjovjáků na vlastní kůži. Ráda naslouchám problémům obyvatel a ještě raději vidím, když se najde řešení běžných potíží.

Více

3. Daniel Čmelík

V Kyjově jsem se narodil a žiji zde celý svůj život. Po střední vinařské škole jsem měl možnost sbírat cenné zkušenosti jako manažer výroby a obchodu ve vinařství u Novomlýnských nádrží. Odjakživa mě zajímalo dění v rodném městě, proto jsem se v roce 2018 rozhodl aktivně zapojit do komunální politiky.
Kyjov je krásné město obklopené nádhernou přírodou. Jako producent vín a obdivovatel folklóru jsem rád, že k pestrosti našeho regionu přispívají silné tradice, které máme možnost podporovat a zachovávat dalším generacím.

Více

4. Mgr. Jana Truschingerová

V Kyjově jsem se sice nenarodila, ale již větší část svého života žiji velmi ráda právě zde. Po celou tuto dobu učím na Klvaňově gymnáziu výtvarnou výchovu a český jazyk. Zároveň jsem předsedkyní Komise pro občanské záležitosti. Každodenní práce s mladými zvídavými studenty gymnázia i setkávání se spoluobčany i milými jubilanty našeho města mě velmi obohacuje. Co mě také ale velmi baví a těší, je vítat nové občánky našeho města, oddávat mladé, ale i zkušené snoubence, obnovovat manželský slib párům při zlatých, diamantových či platinových svatbách. To vše je mi velkou životní inspirací.

Více

5. Mgr. Michaela Moudrá

„Kyjov – město plné tolerantních a otevřených lidí“

Svůj život jsem zasvětila práci s dětmi – v roli učitelky, výchovné poradkyně a ředitelky knihovny.

Dnes s radostí pozoruji, jak děti rostou, dospívají a stávají se svébytnou součástí rozvíjení Kyjova a jeho kultury. Díky nim město nadále kvete a vyvíjí se, a právě pro zachování zdravého rozvoje města chci v zodpovědné a pečlivé práci s dětmi pokračovat.

Více

6. Bc. Antonín Kuchař

„Kyjov, bezpečné město plné tradic.“

Tak jako mi nebyla lhostejná obec, kde jsem žil do svatby, zajímá mne i dění v Kyjově. Ve městě, kde jsem před více jak pětadvaceti lety našel svůj druhý domov, založil rodinu a poznal spoustu skvělých přátel. Zájem o dění okolo mne byl také hlavní důvod, proč jsem vstoupil do komunální politiky.

Více

7. Mgr. Hana Bednaříková

“Co toleruješ, to nezměníš.“

V Kyjově žiju od narození. Mám zde rodinu a spoustu přátel. Proto jsem se rozhodla neodejít za prací jinam a moje vědomosti a zkušenosti využívat ke zlepšování života ve městě.

Více

8. Mgr. Stefan Chrenko

Pohyb je nejlepší prevencí vůči mnoha problémům

Mým rodným městem je Kyjov. Zde jsem vyrůstal a žiji většinu svého života. Po absolvování Klvaňova gymnázia v Kyjově jsem pokračoval na Fakultě sportovních studií v Brně. Již na začátku studia jsem věděl, že se po jejich úspěšném dokončení chci vrátit zpět do Kyjova. Založil jsem zde Pohybovou akademii, mohu tedy pracovat ve svém rodném městě v oboru, který jsem studoval a který miluji.

Více

9. Mario Kudela

Živé město musí mít pestrou a bohatou kulturu

Jsem rodilý Kyjovják. V Kyjově žiji celý život, a proto se chci aktivně podílet na rozvoji našeho krásného města.

Po vystudování brněnské konzervatoři jsem začal pracovat v Základní umělecké škole v Kyjově jako učitel sólového zpěvu a hry na varhany. S tímto uměleckým zaměřením  se snoubí má funkce předsedy kulturní komise, kterou vykonávám již třetí volební období.

Více

10. RNDr. Vlastimil Válka

Pro rozvoj našeho města

Kyjov je pro mě místo, kde jsem strávil podstatnou část svého života. Absolvoval jsem základní školu, odmaturoval na Klvaňově gymnáziu. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a své znalosti nejen v oblasti matematiky a fyziky předávám dětem celý život.

Více

11. Mgr. Renáta Soukalová, MBA

„Kyjov, město s prvotřídním vzděláním“

V Kyjově žiji již 40 let a jsem s ním spjata i pracovně. Čtvrt století se podílím na chodu zdejšího gymnázia, z toho dekádu řídím i zdravotnickou školu. Stála jsem u zrodu přeměny prostoru před gymnáziem ve funkční zónu sloužící žákům i veřejnosti.

Těžištěm mé práce vždy bylo a bude vzdělávání mládeže. I proto se chci zaměřit na zřízení Vyšší zdravotnické školy v Kyjově. Tím by se mohla zlepšit tíživá personální situace středního zdravotního personálu v kyjovské nemocnici.

Více

12. Ludvík Pintera

„Kyjov, město sportu“

Celý svůj život jsem zasvětil sportu – hlavně tenisu a fotbalu. Po ukončení střední školy v Koryčanech jsem v roce 1999 otevřel Tenisovou školu, kterou jsem vedl do roku 2011. Spolu s bratrem jsme vychovali stovky mladých tenistů. V současné době nabízím individuální tenisové tréninky a působím jako fotbalový trenér mládeže U10 v klubu FC Kyjov 1919.

Více

13. Mgr. Jovanka Rybová

„Kyjov, město s kvalitním vzděláním“

S Kyjovem jsem spjatá od malička. Narodila jsem se tu, chodila do školy, vychovala dvě vlastní děti. Po absolvování pedagogické fakulty MU v Brně jsem se vrátila do Kyjova učit.

Práce s dětmi je pro mě nejen zaměstnání, ale i koníček a jsem vděčná za to, že jsem mohla provést vzděláváním na 1. stupni stovky dětí. Každou volnou chvíli jsem věnovala vedení folklórního souboru, na který mi v současné době bohužel nezbývá mnoho času. Ráda poznávám nové lidi, a proto spolupracuji řadu let se vzdělávacími středisky v celé republice a Národním pedagogickým institutem.

Více

14. Iva Durnová

„Kyjov, město pro naše děti“

Přestože nejsem rodačkou z tohoto krásného města, Kyjov je už téměř čtyřicet let mým domovem.

Prakticky celý můj profesní život je spjat s dětmi předškolního věku. Můj názor na to, co děti potřebují ke spokojenému životu v tomto městě, se nezměnil. Je to především bezpečné a podnětné prostředí, podpora vzdělávání a mimoškolních aktivit. Kyjov už dlouhá léta tyto priority vyznává.

Chtěla bych se i nadále aktivně podílet na tom, aby děti, které jsou naší budoucností, byly v Kyjově šťastné a spokojené.

15. Lucie Tesaříková

Bohuslavice na prvním místě

Bohuslavice jsou pro mne srdeční záležitostí nejen proto, že jsem se zde narodila a celý život tu bydlím.

Vystudovala jsem Obchodní akademii v Kroměříži a před odchodem na mateřskou dovolenou jsem pracovala na místní poště, tzn. i na místě pro styk s Městským úřadem v Kyjově.

Více

16. Petr Petrů

„Tradiční Kyjov pro 21. století“

Celý můj život je spjatý s Kyjovem, kde jsem se narodil a kde již přes třicet let působím na pozici ředitele Základní umělecké školy Kyjov. Jako primáš a syn zakladatele Cimbálové muziky Jury Petrů vedu žáky k lidové hudbě, s níž vystupujeme doma i v zahraničí a prezentujeme tak jedinečný odkaz našich předků. Pravidelně se podílím na pořádání Slováckého roku, vystupuji na reprezentativních akcích města, organizuji koncerty vážné hudby renomovaných domácích a zahraničních umělců na ZUŠ Kyjov a spolupracuji na kulturním programu při společných vystoupeních se zahraničními partnery města.

Více

17. Ing. Petr Toman

„Kyjov – město, kde se žije dobře všem lidem“

Narodil jsem se před 56 lety a jsem hrdým rodákem města Kyjova a hlavně taky naší místní části Boršova. Studoval jsem na našem slavném kyjovském Gymnáziu a poté na VUT v Brně. Už za dob studií jsem se vždy po týdnu „ve světě“ vždycky do rodného Kyjova moc rád vracel. A i při svých dalších návratech z cest jsem se vždy přesvědčil, jak mě mé rodné město vždy při návratu nabije novou energií do života.

Více

18. Michael Hunkař

Chci být aktivní zástupce mladé generace

Jmenuji se Michael Hunkař, je mi 20 let a kandiduji do městského zastupitelstva. V letošním roce jsem na Klvaňově gymnáziu završil středoškolskou kapitolu mého studijního života a nyní už s nadšením vyhlížím studium práv na Masarykově univerzitě.

Od svých 17 let navštěvuji Studentský parlament, který od roku 2020 vedu jako tajemník. Právě Studentský parlament mi výrazně pomohl rozšířit si obzory, získat cenné kontakty a začít se zajímat o dění v našem městě.

Více

19. Bc. Šárka Krakovská

„Zelenější Kyjov pro všechny💚“

Koníčkem i profesí je mi environmentální výchova. Věřím, že pokud včas zasejeme malé semínko lásky k přírodě, vyroste člověk, kterému nebude prostředí, ve kterém všichni žijeme, lhostejné.

Kyjov může být v tomto ohledu příkladem pro mnoho měst, ale je třeba neusínat na vavřínech. Boj se suchem, lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo třeba výsadba zeleně, která bude chránit obyvatele města před letními teplotními extrémy jsou dnes již nezbytností.

Více

20. Ing. Miriam Svobodová

„Učiňme z Bohuslavic lepší místo pro život.“

I když jsem se v Bohuslavicích nenarodila, za tu řadu let, co tu žiji, jsem si vybudovala pevné vazby a hezký vztah k místním lidem. Bohuslavice jsou svou polohou a typem ideální pro klidný rodinný život, ale některé části je však nutné architektonicky opravit a dát celku nějaký ráz. Velmi bych si přála, aby se v tomto volebním období uskutečnily také zajímavé developerské projekty, které by umožnily mnoha mladým rodinám v této městské části Kyjova kvalitně žít.

Více

21. PaedDr. Jan Navrátil

„Kyjov – zdravé město pro spokojený život.“

Celý profesní život jsem zasvětil kyjovskému školství. Na ZŠ J. A. Komenského jsem prošel od role žáka po funkci ředitele školy. Navštívil jsem mnoho našich i zahraničních škol, a proto vím, že se v Kyjově nemáme za co stydět. Naše vybavení a podmínky ve školách nám může leckdo závidět. Dlouhodobě nám chyběl pouze bazén na výuku plavání. To se však v příštím roce konečně změní.

Více

Kontakt

Scroll to top